GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 paź 2019, 14:50

GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Uchwała Nr 1085/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 17 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 3 (trzech) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 1085/2019

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1.PLINGNV25387INTSPLA2538750 000
2.PLINGNV25395INTSCCC2539580 000
3.PLINGNV25403INTSBCO2540340 000

kom amp/

Ostatnie wiadomości