GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 paź 2019, 14:54

GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Uchwała Nr 1086/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 17 października 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 3 (trzech) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 1086/2019

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1.PLINGNV25387INTSPLA2538750 000
2.PLINGNV25395INTSCCC2539580 000
3.PLINGNV25403INTSBCO2540340 000

kom amp/

Ostatnie wiadomości