GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B i C spółki SONKA S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2019, 18:24

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A, B i C spółki SONKA S.A.

Uchwała Nr 1097/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki SONKA S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 23 października 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SONKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSNK0000012":

a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii A,

b) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii B,

c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SONKA" i oznaczeniem "SOK".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości