Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w III kw. '19 wyniosła 484 mln zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 paź 2019, 18:22

Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w III kw. '19 wyniosła 484 mln zł (opis)

Energa szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w III kw. 2019 roku wyniosła 484 mln zł wobec 426 mln zł przed rokiem - podała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku EBITDA grupy wyniosła 1.742 mln zł wobec 1.587 mln zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła w trzecim kwartale 2019 roku 327 mln zł wobec 374 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na niższy wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji, głównie z powodu wzrostu kosztów strat sieciowych będącego z kolei konsekwencją wyższych cen energii" - podała grupa w komunikacie.

EBITDA segmentu wytwarzanie wyniosła w trzecim kwartale 54 mln zł wobec 66 mln zł rok wcześniej. Jak podano, za obniżenie wyniku w tym segmencie w głównej mierze odpowiedzialne były czynniki takie jak spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i wzrost kosztów stałych.

"Pozytywny wpływ na EBITDA tego obszaru miały m.in. wyższe przychody z zielonych praw majątkowych i usług systemowych" - podano w komunikacie.

EBITDA segmentu sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 119 mln zł wobec straty EBITDA przed rokiem w wysokości 7 mln zł.

Energa podała, że na wynik w trzecim kwartale tego roku zasadniczy wpływ miał m.in. efekt niskiej bazy. Jak podano, trzeci kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie.

Wpływ na tegoroczny wynik segmentu sprzedaż miały także niższe koszty umorzenia praw majątkowych oraz akcyzy, a także zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania 24 mln zł rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G utworzonej w 2018 roku.

Energa wskazała, że Energa Obrót rozpoznała w przychodach kwotę 67 mln zł z tytułu rekompensaty finansowej za trzeci kwartał 2019 roku w zamian za utrzymywanie cen z 2018 roku dla wybranych grup klientów.

"Ponadto, dokonano rekalkulacji kwoty rekompensaty (kwota różnicy cen) oraz korekty przychodów za I półrocze br., co pozostało jednak bez większego wpływu na względną neutralność ustawy na wyniki Linii Biznesowej zarówno w okresie 9 m-cy jak i III kwartale 2019 roku" - podano w komunikacie.

Łącznie w okresie styczeń-wrzesień EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła 1.303 mln zł (1.364 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu wytwarzanie wyniosła 226 mln zł (234 mln zł rok wcześniej), a segmentu sprzedaż 259 mln zł (50 mln zł rok wcześniej).

Energa podała także szacunkowe dane opercyjne za trzeci kwartał 2019 roku.

Produkcja energii elektrycznej brutto w trzecim kwartale wyniosła 827 GWh wobec 963 GWh przed rokiem, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 5.396 GWh wobec 5.487 GWh rok wcześniej, a sprzedaż energii elektrycznej 4.863 GWh wobec 4.752 GWh przed rokiem.

Łącznie w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 16.558 GWh wobec 16.927 GWh przed rokiem. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła w tym czasie 2.776 GWh wobec 2.851 GWh rok wcześniej, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 14.667 GWh wobec 14.751 GWh przed rokiem.

(PAP Biznes), #ENG

sar/ gor/

Zobacz także: Energa SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości