GPW przyznała nagrodę w konkursie na Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 paź 2019, 16:41

GPW przyznała nagrodę w konkursie na Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu

21 października na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Raporty Społeczne”. Jest to inicjatywa mająca już kilkunastoletnią historię. Jego pomysłodawcą i organizatorem od 2007 r. jest stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Głównym celem konkursu jest promowanie organizacji, które w swojej działalności realizują idee odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, prezentując te działania w ramach swoich raportów.

Osobami decydującymi o nagrodach są eksperci w zakresie ekonomii, praw człowieka, spraw społecznych i CSR reprezentujących świat nauki, organizacje społeczne, pozarządowe i administrację publiczną.

Giełda Papierów Wartościowych angażuje się w inicjatywę już po raz siódmy, a czwarty raz została fundatorem nagrody. W tegorocznej edycji konkursu „Raporty społeczne” wystartowało 45 firm. Wśród nich 24 to spółki notowane na GPW.

W tym roku GPW swoją nagrodę przyznała spółce LPP za raport „Globalna marka, polska firma”. Spółka LPP, działająca w branży odzieżowej, jest notowana na giełdzie od 16 maja 2001 r., od marca 2014 r. wchodzi w skład indeksu WIG20. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi 15 mld zł.

GPW przyznając nagrodę bierze pod uwagę takie kryteria jak:

1. raport spółki publicznej, notowanej na GPW w dniu przyznania nagrody;

2. raport ma charakter raportu zintegrowanego, tj. zawiera zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe;

3. raport został sporządzony z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania;

4. raport charakteryzuje się wysokim poziomem użyteczności informacyjnej z punktu widzenia inwestorów giełdowych;

5. raport może być uznany za wzorcowy dla innych podmiotów, które dotychczas takich raportów nie sporządziły.

O GK GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Spółka, #LPP

Ostatnie wiadomości