Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-10-21 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 paź 2019, 07:01

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-10-21

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2019-10-21 - 2019-10-27

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

10:00 - GUS - Polska - Sprzedaż detaliczna (9/2019)

11:00 - Twisto - Konferencja prasowa

Warszawa. Spotkanie na temat karty wielowalutowej i aplikacji Twisto w Polsce.

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (9/2019)

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (8/2019)

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

10:00 - Mastercard - Konferencja prasowa

Warszawa. Mastercard zaprezentuje nową odsłonę swojego programu Priceless Specials, a także nową ofertę dla klientów z segmentu premium.

10:00 - GUS - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (9/2019)

10:00 - GUS - Polska - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (10/2019)

14:00 - NBP - Polska - Dane o podaży pieniądza M3 r/r (9/2019)

16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m (9/2019)

- MF - Przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD. Obligacje odkupowane: USD20210421.

ŚRODA, 23 PAŹDZIERNIKA

10:00 - Warszawa. Spotkanie analitykami PKO Banku Polskiego odpowiedzialnymi za prognozy makroekonomiczne oraz analizy rynkowe w największym banku w naszym regionie Europy.

10:00 - GUS - Polska - Liczba bezrobotnych (9/2019)

10:00 - GUS - Polska - stopa bezrobocia (9/2019)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (10/2019)

10:30 - SEG - Jachranka. VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG - dzień 1/2.

16:00 - DG ECFIN - UE - Wskaźnik zaufania konsumentów (CCI - flash) (10/2019)

- SONKA S.A. - Debiut na giełdzie

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki SONKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) (10/2019)

09:00 - SEG - Jachranka. VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG - dzień 2/2.

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (10/2019)

09:30 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (10/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (szacunek) (10/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (10/2019)

10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (10/2019)

13:45 - UE - Stopy procentowe EBC (10/2019)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku (9/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu i Usług wg Markit (wstępny) (10/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla Przemysłu wg Markit (wstępny) (10/2019)

15:45 - Markit - USA - PMI dla usług wg Markit (wstępny) (10/2019)

16:00 - USA - Sprzedane nowe domy (9/2019)

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

08:00 - Niemcy - Indeks zaufania Gfk (11/2019)

10:00 - GUS - Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

10:00 - Niemcy - Wskaźnik Ifo (10/2019)

11:00 - KRUK - Konferencja wynikowa Spółki

Warszawa. Spotkanie podsumowujące wyniki finansowe spółki KRUK S.A. po 3 kwartałach 2019 roku

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. Obligacje sprzedawane: OK0722 / PS1024 / WZ0525/ DS1029 / WZ1129 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ. Obligacje odkupowane: WZ0120 / PS0420 / OK0720/ DS1020/

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

Ostatnie wiadomości