Urząd Celno-Skarbowy ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 paź 2019, 22:16

Urząd Celno-Skarbowy ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok o 7 mln zł, w wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka skoryguje deklarację podatkową za 2013 rok, a także za lata 2014-2017.

Swoją decyzję Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie podjął po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej. Kontrola obejmowała rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r.

Zdaniem Urzędu CI Games w zeznaniu podatkowym za 2013 rok nieprawidłowo ujął przychody i koszty związane z rozliczeniem transakcji znakowych. W efekcie spółka zaniżyła swój dochód o 7 mln zł, z wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1,5 mln zł.

CI Games zamierza w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji skorygować deklarację podatkową CIT-8 za rok 2013. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych.

Spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. Następstwem tych korekt będzie zobowiązanie podatkowe za rok 2017 w wysokości 450 tys. zł kwoty głównej plus odsetki.

Spółka planuje nieujmowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w części dotyczącej nierozliczonych strat podatkowych za lata 2014-2017 powstałych w wyniku transakcji znakowych. Spółka zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o kwotę 12,5 mln zł.

(PAP Biznes), #CIG

pr/

Zobacz także: CI Games SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości