Kolejna kluczowa osoba w OncoArendi Therapeutics - Dyrektor ds. Badań | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 paź 2019, 10:13

Kolejna kluczowa osoba w OncoArendi Therapeutics - Dyrektor ds. Badań

OncoArendi Therapeutics - firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych leków, zatrudniła doktora Rafała Kamińskiego na stanowisko Chief Scientific Officer (Dyrektor ds. Badań). Dr Rafał Kamiński ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w międzynarodowych firmach farmaceutycznych. Bezpośrednio przed zatrudnieniem w OncoArendi Therapeutics dr Rafał Kamiński pracował dla globalnego giganta farmaceutycznego - grupy Roche (Bazylea, Szwajcaria).

Dr Rafał Kaminski rozpocznie pracę w OncoArendi Therapeutics w wymiarze pełnego etatu w styczniu 2020 roku, jednak w międzyczasie zespół zarządzający OncoArendi wprowadza go już w zakres prowadzonych badań oraz długofalową strategię rozwoju firmy. Dr Kamiński będzie odpowiedzialny za kontynuację strategii rozwoju programów badawczych w firmie od etapu identyfikacji i walidacji nowych celów terapeutycznych poprzez rozwój kliniczny leków wczesnych faz do business development. Będzie miał również istotny wpływ na rozwój kadr B+R, strategię publikacyjną i nadzór na postępami w programach rozwoju nowych leków.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia Rafała do naszego zespołu menadżerskiego. Rafał wnosi bogate doświadczenie z czołowych światowych firm farmaceutycznych (Roche, UCB Pharma). Objęcie przez niego stanowiska Dyrektora ds. Badań (Chief Scientific Officer) jest owocem wieloletniego planu i strategii dalszego rozwoju OncoArendi – komentuje Marcin Szumowski, Prezes Zarządu i Chief Executive Officer OncoArendi. - Planujemy też włączenie Rafała w działania w obszarze Business Development i oczekujemy, że po pierwszych kilku miesiącach aklimatyzacji w OncoArendi i w Polsce, po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Radę Nadzorczą, dołączy do zarządu firmy – dodaje Marcin Szumowski.

Stanowisko Chief Scientific Officer to jedna z kluczowych ról zarządczych w firmie biotechnologicznej – z jednej strony wymagająca szerokiej wiedzy naukowej, rozumienia procesu odkrywania nowych leków i strategicznego myślenia, z drugiej wymagająca bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.

- Rafał jest osobą, która posiada wszystkie te cechy i może wnieść bardzo wiele w dalszy rozwój strategii i programów badawczych OncoArendi. Jesteśmy dumni, że Rafał wybrał dalszy rozwój kariery w polskiej dynamicznej spółce biotechnologicznej, rezygnując z zatrudnienia u globalnego giganta, jakim jest grupa Roche, i że wspólnymi siłami będziemy dążyć do wyznaczonego celu – pierwszego polskiego leku innowacyjnego na światowym rynku. Dzielimy z Rafałem tę wspólną pasję i dzięki temu rozpoczynamy współpracę – mówi Marcin Szumowski.

Dr Rafał Kamiński posiada bogate i wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (National Institutes of Health, NIH) oraz ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia). Dr Kamiński od ponad 12 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R w dziedzinie neurologii. Zarządzał międzynarodowymi zespołami, składającymi się z kilkunastu do kilkudziesięciu osób. W obu firmach był odpowiedzialny za strategię rozwoju, portfel projektów przedklinicznych oraz wyłonienie kandydatów klinicznych. Dwa z jego projektów z sukcesem przeszły przez badania Fazy I/II, a jeden z leków (padsevonil) jest w Fazie III rozwoju klinicznego.

Dr Kamiński uczestniczył w naukowej ewaluacji wielu kandydatów na leki w ramach procesów due diligence i negocjacji licencyjnych. Posiada doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu projektów rozwoju leków prowadzonych we współpracy z zewnętrznymi firmami biotechnologicznym oraz z wyspecjalizowanymi dostawcami usług (ang. contract research organizations, CRO). Był członkiem rad naukowych oraz komitetów doradczych (7PR UE; Wellcome Trust). Dr Kamiński jest autorem ponad 80 publikacji (w tym kilku z grupy Nature), a jego prace były cytowanie ponad 2.500 razy (Google Scholar, h-index 32). Jest także twórcą lub współtwórcą 6 wynalazków biotechnologicznych objętych zgłoszeniami patentowymi.

O Spółce:

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Źródło: Spółka, #OAT

Zobacz także: OncoArendi Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości