Zysk netto Grupy Kęty w III kw. wyniósł 99 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 92 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 paź 2019, 17:38

Zysk netto Grupy Kęty w III kw. wyniósł 99 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 92 mln zł

Zysk netto Grupy Kęty w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 99 mln zł wobec szacowanych wcześniej ok. 92 mln zł - wynika z raportu finansowego spółki. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 840,7 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 125,8 mln zł, a EBITDA 160,6 mln zł.

Pod koniec września grupa szacowała, że zysk netto w trzecim kwartale 2019 roku wyniesie ok. 92 mln zł, przychody wyniosą ok. 820 mln zł, zysk operacyjny ok. 120 mln zł, a EBITDA wyniesie ok. 155 mln zł.

W analogicznym okresie 2018 roku grupa miała 813,3 mln zł przychodów, 109,2 mln zł EBIT, 83,2 mln zł zysku netto oraz 140 mln zł EBITDA.

Spółka podała, że przychody ze sprzedaży grupy w trzecim kwartale wzrosły o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego pomimo spadku ceny aluminium w ujęciu złotówkowym w omawianym okresie o 9 proc.

"W szczególności, do zwiększenia przychodów przyczyniła się dynamika sprzedaży zagranicznej, która wyniosła 9 proc." - napisano w raporcie.

Kęty podały, że grupa wypracowała przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej w kwocie 159 mln zł.

Sprzedaż segmentu opakowań giętkich (na zewnątrz grupy) wyniosła w minionym kwartale 191,3 mln zł wobec 178,7 mln zł rok wcześniej. Przychody segmentu wyrobów wyciskanych (na zewnątrz grupy) wyniosły w tym czasie 245,6 mln zł (274 mln zł rok wcześniej), a segmentu systemów aluminiowych 400,6 mln zł (358,8 mln zł rok wcześniej).

Zadłużenie netto grupy na koniec września wyniosło 1.208 mln zł wobec 1.337 mln zł na koniec czerwca 2019 roku.

Zarząd Kęt szacuje, iż wartość zadłużenia do końca 2019 roku może wzrosnąć o kwotę ponad 100 mln zł.

Jak napisano w raporcie, stanie się tak "w związku z realizacją płatności inwestycyjnych oraz planowaną wypłatą drugiej transzy dywidendy, które przekroczą wysokość wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej przy założeniu braku istotnych zmian poziomu kapitału pracującego netto".

Grupa miała na koniec września 124,3 mln zł środków pieniężnych wobec 201,6 mln zł na koniec czerwca.

Grupa podtrzymała prognozę z lutego, która zakłada osiągnięcie w 2019 r. 261 mln zł zysku netto, przychodów grupy na poziomie 3,216 mld zł, zysku z działalności operacyjnej w wysokości 344 mln zł oraz 488 mln zł EBITDA.

Kęty prognozowały na 2019 r. 284 mln zł wydatków inwestycyjnych oraz 866 mln zł długu netto na koniec roku. Koszty operacyjne mają wynieść 2,883 mld zł. Według prognozy, grupa wypracuje w 2019 roku z działalności operacyjnej 376 mln zł gotówki.

Przychody w segmencie wyrobów wyciskanych grupy mają sięgnąć w 2019 roku 1,364 mld zł, w segmencie systemów aluminiowych 1,393 mld zł, a w segmencie opakowań giętkich 739 mln zł.

(PAP Biznes), #KTY

doa/ asa/

Zobacz także: Grupa Kęty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości