Dom Development po trzech kwartałach 2019: silna sprzedaż i marże | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lis 2019, 15:12

Dom Development po trzech kwartałach 2019: silna sprzedaż i marże

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) po trzech kwartałach 2019 roku odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1 154,51 mln zł (+28% r/r) oraz zysk netto wynoszący 170,3 mln zł (+73% r/r). W samym trzecim kwartale 2019 przy sprzedaży 387,6 mln zł (+46% r/r) Grupa wypracowała 151-proc. wzrost zysku netto, do 55 mln zł. Grupa sprzedała w okresie od stycznia do września 2019 roku 2 699 lokali (+4% r/r) i przekazała 2 494 lokali (+23% r/r). W samym trzecim kwartale sprzedanych zostało 937 lokali (-1% r/r i +12% kw./kw.). Wypracowana w okresie 1-3 kw. marża brutto wyniosła 28,9% (+1,7 pp. r/r). W samym trzecim kwartale marża brutto sięgnęła 28,3% (+2,9 pp. r/r).

Grupa w okresie trzech kwartałów wprowadziła do realizacji 2 625 lokali w ramach 33 projektów wobec 2 672 lokali (w 23 projektach) rok wcześniej. W efekcie na koniec września 2019 Grupa posiadała 5 401 lokali w budowie na 59 projektach. 68% inwestycji realizowanych jest przez własne generalne wykonawstwo Grupy (poprzez spółki: Dom Construction i Euro Styl Construction).

Oferta Dom Development na koniec września 2019 roku liczyła łącznie 2 661 lokali w 25 projektach (w 10 inwestycjach warszawskich, 10 trójmiejskich i 5 wrocławskich). Według stanu na 30 września 2019 roku bank ziemi Grupy wynosił 12 127 lokali (grunty kupione i kontrolowane), co oznacza wzrost o 9% r/r. Grupa, pomimo systematycznego uzupełniania banku ziemi i wypłaty dywidendy za rok 2018 utrzymuje silny bilans, w tym niskie zadłużenie netto (21,8%).

- Silny popyt na nasze produkty utrzymuje się na wszystkich rynkach naszej działalności. Wraz z silnie rosnącymi przychodami kontynuujemy maksymalizację marż. Wszystkie kończone w trzecim kwartale inwestycje przekazaliśmy terminowo, w efekcie zanotowaliśmy po trzech kwartałach 73-proc. wzrost zysku. W III kwartale istotnie - o 26% - rozbudowaliśmy ofertę w Trójmieście. Ceny działek na rynkach naszej działalności utrzymują się na bardzo wysokim poziomie co wpływa na ograniczenie liczby transakcji na rynku. Posiadamy jednak silny bank ziemi, który pozwala nam na utrzymywanie szerokiej i zdywersyfikowanej oferty, co przekłada się na wysoki poziom sprzedaży przy silnych marżach. Dziś w budowie mamy blisko 60 projektów i 5401 lokali. Rozpoczęliśmy kolejne inwestycje realizowane również poprzez własne generalne wykonawstwo, którego udział w naszych inwestycjach rośnie. W III kwartale 2019 wzrost cen mieszkań, w porównaniu do I połowy roku, spowolnił mimo wysokiego popytu i wspierających go czynników makroekonomicznych. Poprawa sytuacji finansowej kupujących sprzyja kupowaniu większych lokali o podwyższonym standardzie - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Dom Development odnotował po trzech kwartałach 2019 wysoki poziom przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Grupa wypracowała silne marże, w tym marżę brutto na poziomie 28,9%.

Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową ( 183 mln zł gotówki) i niskie zadłużenie odsetkowe netto (wskaźnik zadłużenia netto: 21,8%). Dodatkowo Spółka posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 245 mln zł, co oznacza wysoki potencjał dalszych zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji.

O Spółce:

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro Styl S.A..) Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny wykonawca. W ciągu 23 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 34 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,47% akcji.

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości