PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA w energetyce konwencj., OZE, obrocie i ciepłownictwie (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lis 2019, 21:31

PGE spodziewa się w '20 spadku EBITDA w energetyce konwencj., OZE, obrocie i ciepłownictwie (opis)

Polska Grupa Energetyczna w 2020 roku spodziewa się spadku raportowanego wyniku EBITDA w porównaniu z 2019 r. w segmentach energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej, obrotu i ciepłownictwa - podała grupa w prezentacji wynikowej. Spółka oczekuje stabilnego wyniku w segmencie dystrybucji.

PGE poinformowała, że przewiduje średnioroczną cenę hurtową energii na poziomie ok. 275-280 zł/MWh.

Jak podała spółka, wytwarzanie będzie w 2020 roku pod presją spadających marż jednostkowych wobec potencjalnie wyższego poziomu importu oraz uruchamiania mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym.

Przewidywana jest wyższa dyspozycyjność elektrowni Bełchatów i Turów wobec niższego obciążenia remontowego, wyższy wolumen produkcji z węgla kamiennego w wyniku pracy bloków 5 i 6 w elektrowni Opole i stabilny poziom średniej ceny węgla kamiennego.

Spółka poinformowała, że na wyniki wpływ będzie mieć brak darmowych uprawnień CO2 dla energii elektrycznej od roku 2020 (ubytek ok. 8,5 mln ton). Jak wyjaśniono, wynik roku bazowego uwzględnia ok. 1 mld zł z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji CO2.

W segmencie ciepłownictwa PGE spodziewa się w 2020 r. wzrostu ogólnego kosztu uprawnień CO2 z tytułu niższej darmowej alokacji na rok 2020 (ubytek ok. 1 mln ton). Jak podano, wynik roku bazowego uwzględnia ok. 0,3 mld zł z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji CO2.

Słabszego wyniku EBITDA rdr grupa spodziewa się też w energetyce odnawialnej. Jak podano, wolumen produkcji zależeć będzie od warunków pogodowych, a 2019 r. jest rokiem o relatywnie wysokiej wietrzności. Spółka zakłada kontrybucję nowych farm wiatrowych na poziomie ok. 200 GWh i wzrost kosztów operacyjnych m.in. w związku z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

Spółka podała, że w segmencie obrotu, obejmującym obrót hurtowy i detaliczny, warunki rynkowe wpływają na poziom uzyskiwanych marż. Z kolei wynik roku bazowego uwzględnia efekt rozwiązania rezerw dot. ustawy o cenach prądu, co jest neutralne dla wyniku grupy.

Jak podano w prezentacji, EBITDA segmentu dystrybucji powinna być w 2020 r. stabilna rdr.

PGE przewiduje wartość regulacyjna aktywów (WRA) wyższą o ok. 0,7 mld zł do ok. 17,5 mld zł oraz ok. 113 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI). Średnioważony koszt kapitału (WACC) powinien spaść o ok. 50 pkt, do 5,5 proc. (przed opodatkowaniem) w wyniku znacznego spadku stopy wolnej od ryzyka.

Po trzech kwartałach 2019 r. PGE wypracowała 6,1 mld zł EBITDA, co oznacza wzrost o 18 proc. rdr. EBITDA powtarzalna spadła o 6 proc. rdr do 4,93 mld zł.

(PAP Biznes), #PGE

pel/

Zobacz także: PGE Polska Grupa Energetyczna SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości