Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 471 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lis 2019, 19:24

Zysk netto j.d. PGE w III kw. wyniósł 471 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2019 roku 471 mln zł wobec 416 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 621 mln zł wobec 507 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 1.677 mln zł z 1.441 mln zł w III kwartale 2018 roku.

Wyniki PGE są zgodne z ostatnimi szacunkami grupy. 30 października spółka szacowała, że jej EBITDA w III kwartale wyniosła 1.677 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 471 mln zł.

Wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 1.634 mln zł, czyli o 13 proc. więcej niż rok temu.

Spółka podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 659 mln zł (wzrost o 24 proc. rdr), a segmentu Dystrybucja 599 mln zł (spadek o 4 proc. rdr). Zysk EBITDA w Obrocie wyniósł w III kwartale 59 mln zł (spadek o 61 proc. rdr), w segmencie Energetyka Odnawialna 100 mln zł (spadek o 24 proc. rdr), a w segmencie Ciepłownictwo 93 mln zł wobec 26 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w III kwartale 2019 roku 9.696 mln zł wobec 6.091 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2019 roku zysk netto PGE, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 2.173 mln zł wobec 1.697 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 18 proc. rdr do 6,07 mld zł.

Spółka poinformowała, że największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł.

EBITDA powtarzalna spadła o 6 proc. rdr do 4,93 mld zł.

Nakłady na inwestycje w III kwartale wyniosły w grupie 1,91 mld zł i były o 26 proc. większe rdr. Po trzech kwartałach CAPEX wyniósł 4,47 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rdr.

Operacyjny cash flow po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,8 mld zł, czyli o 79 proc. więcej rdr.

Na koniec września wskaźnik zadłużenia netto/LTM EBITDA wynosił 1,6x wobec 1,51x na koniec grudnia 2018 r.

PGE poinformowała w komunikacie prasowym, że ukończona została flagowa inwestycja grupy, czyli budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole, a prace na budowie bloku nr 7 w Turowie na koniec III kwartału osiągnęły 93 proc. zaawansowania. Trwają także prace na budowie trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Projekt, którego zakończenie planowane jest na I kwartał 2020 r., zwiększy moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

W ciągu 9 miesięcy 2019 r. grupa PGE wyprodukowała 43,44 TWh energii elektrycznej, z czego 24,82 TWh (o 16 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów, a także modernizacji prowadzonych w obu elektrowniach.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 13,54 TWh, co oznacza spadek o 12 proc. rdr. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

O 9 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3,12 TWh. Jak podała spółka, na wzrost wpłynęła większa produkcja energii elektrycznej w kogeneracji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków.

Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne grupa PGE odnotowała po trzech kwartałach wzrost o 23 proc. produkcji energii z wiatru. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy, gdzie zanotowano wzrost o 39 proc. Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 67-proc. wzrost produkcji w wodnych elektrowniach szczytowo-pompowych.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w tym okresie 27,1 TWh, co oznacza utrzymanie na tym samym poziomie rdr, mimo krajowego spadku zużycia energii.

(PAP Biznes), #PGE

pel/ osz/

Zobacz także: PGE Polska Grupa Energetyczna SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości