GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2019, 18:36

GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 1179/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG o zawieszenie obrotu giełdowego oraz o wykluczenie z tego obrotu certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanawia:

1) zawiesić obrót giełdowy tymi certyfikatami od dnia 19 listopada 2019 r.,

2) wykluczyć te certyfikaty z obrotu giełdowego z dniem 20 listopada 2019 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 18 listopada 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane spółki RAIFFEISEN CENTROBANK AG, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 1179/2019

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 15 listopada 2019 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów
1.AT0000A21KF9RCESX5E0723
2.AT0000A21PM4RCESXPP0723

kom amp/

Ostatnie wiadomości