LUG notuje wzrost przychodów z eksportu. Trzeci kwartał zamyka zyskiem netto w wysokości 1,16 mln zł. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2019, 09:43

LUG notuje wzrost przychodów z eksportu. Trzeci kwartał zamyka zyskiem netto w wysokości 1,16 mln zł.

LUG notuje wzrost przychodów z eksportu. Trzeci kwartał zamyka zyskiem netto w wysokości 1,16 mln zł.

  • 40,59 mln zł przychodów ze sprzedaży, spadek o 0,4 proc. w stosunku do II kwartale 2019 r. Łącznie przychody za dziewięć miesięcy 2019 r. przekroczyły 123,4 mln zł;
  • 23,19 mln zł przychodów z eksportu w III kw. wzrost o 27,6 proc. r/r;
  • 16,29 mln zł zysku brutto na sprzedaży w III kwartale 2019 r., wzrost o 6,5 proc. w stosunku do II kwartału 2019;
  • 11,97 mln zł wynik EBITDA za ostatnie cztery kwartały i 2,52 mln zł wyniku EBITDA
  • w III kwartale 2019 r.;
  • 1,16 mln zł zysk netto w III kwartale 2019 r.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał br.
W miesiącach od lipca do września br. Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 40,59 mln. To spadek o 5,5 procent w stosunku do analogicznego okresu ub. r. i o 0,4 procent mniej niż w II kwartale tego roku. Obniżenie przychodów w tym okresie spowodowane jest osłabieniem koniunktury w branży budowlanej w kraju. Poziom przychodów przełożył się na zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 16,29 mln zł, przy marży brutto w wysokości 40,1 proc. W trzecim kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,16 mln zł. Poziom EBITDA wyniósł 2,52 mln złotych.

Wolumen sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2019 roku pozostawały pod wpływem słabych odczytów najważniejszych wskaźników ekonomicznych, spadku liczby przetargów i presji cenowej, która wymuszała konieczność podejmowania decyzji o obronie realizowanych poziomów marż kosztem przychodów ze sprzedaży. Poskutkowało to wzrostem poziomu marży do strategicznie wyznaczonego poziomu przekraczającego 40 proc.

- To kolejny kwartał, w którym wyraźnie odczuwamy spowolnienie koniunktury gospodarczej, szczególnie sektora usług budowlanych. Pomimo niekorzystnego otoczenia gospodarczego udało nam się jednak polepszyć wyniki względem II kwartału br. Poprawa wyników to przede wszystkim zasługa wzrostu eksportu oraz wzmocnienia struktur sprzedażowych. W III kwartale mieliśmy 57,1 proc. przychodów z eksportu w stosunku do 42,9 proc. z kontraktów zrealizowanych w kraju. To także pierwszy kwartał, w którym możemy pokazać wymierne efekty wynikające z konsolidacji struktur sprzedażowych. Koszty sprzedaży spadły o 10,1 proc. w stosunku do danych z III kwartału 2018 r. Oczywiście wciąż intensywnie pracujemy nad dalszą poprawą efektywności procesów produkcyjnych, mam nadzieję że o ich rezultatach będę mógł mówić już w kolejnych okresach sprawozdawczych. - tłumaczy Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w III kw. 2019 r. 16,29 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5 procent w porównaniu do II kwartału. Znacząco, bo o 27,6 proc. r/r wzrosły przychody z eksportu osiągając poziom 23,19 mln zł. Kwota ta przekłada się na udział 57,1 proc. w całości przychodów. W ujęciu narastającym, trzech kwartałów roku przychody z eksportu wzrosły w 2019 o 31 proc. do poziomu 77,50 mln zł, co pozwoliło na zwiększenie ich udziału w całości przychodów do poziomu 62,80 proc. Jest to trend zgodny ze strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy, które zakładają osiągnięcie do 2021 r. 75-procentowego udziału eksportu w sprzedaży. Wzrost eksportu w strukturze sprzedaży w coraz większym stopniu uniezależnia wyniki finansowe Grupy od kondycji gospodarki krajowej.

W tym samym okresie przychody zrealizowane w Polsce spadły w ujęciu r/r o 29,8 proc., ale zauważalny jest też ich wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 20,0 proc. Jest to efekt realizacji opóźnionych lub przesuniętych w czasie kontraktów.

Nagrody i konkursy

Grupa Kapitałowa LUG otrzymała w III kwartale roku liczne wyróżnienia i nagrody. Drugi rok z rządu spółka znalazła się w gronie 21 firm z nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W międzynarodowym konkursie Emerging Europe skupiającym najciekawsze firmy i przedsięwzięcia z całej Europy Środkowej i Wschodniej firma otrzymała tytuł Globalny Czempion Roku. Grupa jest także zwycięzcą konkursu Lubuski Lider Innowacji w kategorii „Firmy Duże”. Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje konkurs „The Best Anual Report” promujący raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy. Grupa LUG ponowie została nagrodzona w kategorii spółek NewConnect. To już piąte zwycięstwo firmy w plebiscycie.

Uhonorowano także działalność Ryszarda Wtorkowskiego, Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej LUG S.A., który otrzymał zaszczytny tytuł Człowieka 30-lecia Wolnej Polski.

Dywidenda trafiła do akcjonariuszy

19 września br. akcjonariuszy spółki otrzymali dywidendę w wysokości 14 groszy za akcję. Łącznie spółka wypłaciła 1 007 799,80 mln zł z wypracowanego zysku za rok 2018. To czwarta wypłata dywidendy dla posiadaczy akcji LUG.

Źródło: Spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości