GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych serii 1 ING BANK HIPOTECZNY S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2019, 18:01

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych serii 1 ING BANK HIPOTECZNY S.A

Uchwała Nr 1186/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 1 wyemitowanych przez ING BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym na Catalyst 800 (osiemset) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 1 wyemitowanych przez ING BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) każdy i terminie wykupu 10 listopada 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości