GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki DATAWALK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 gru 2019, 20:01

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki DATAWALK S.A.

Uchwała Nr 1232/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki DATAWALK S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych

jest 327.000 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki DATAWALK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki DATAWALK S.A.,

o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 grudnia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPILAB00012".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: DataWalk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości