Skrót wiadomości - wtorek, 3 grudnia, 17.45 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 gru 2019, 17:48

Skrót wiadomości - wtorek, 3 grudnia, 17.45

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Napływ kapitału na rynki wschodzące (emerging markets) w listopadzie wyniósł 20,3 mld USD - podał w raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 5,5 mld zł - podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły w X o 0,1 proc., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 1,9 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

Inflacja CPI w państwach OECD w październiku 2019 r. wyniosła 1,6 proc. rdr, tyle samo co miesiąc wcześniej - podała w komunikacie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Po wyłączeniu cen żywności i energii wskaźnik CPI w OECD spadł do 2,0 proc. rdr z 2,1 proc.

RAPORT O STABILNOŚCI SYSTEMU FINANSOWEGO NBP

Materializacja problemów pojedynczych podmiotów może mieć negatywne skutki finansowe dla pozostałych banków w związku z koniecznością dodatkowego finansowania systemu gwarancji depozytowych lub przymusowej restrukturyzacji - napisano w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego Narodowego Banku Polskiego.

Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że sektor bankowy w Polsce pozostaje odporny, choć rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych szoków zewnętrznych dla wzrostu gosp. w Polsce - napisano w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego Narodowego Banku Polskiego.

Niedobór kapitału banków w scenariuszu referencyjnym wyniósłby 3,7 mld zł, a w scenariuszu szokowym 11,8 mld zł w okresie III kwartał 2019 r. - IV kwartał 2021 r. Nawet w przypadku realizacji scenariusza szokowego nie doszłoby do efektu zarażania między bankami z tytułu wzajemnych transakcji na rynku międzybankowym - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Trudna sytuacja kapitałowa niektórych instytucji kredytowych wymaga zwiększenia efektywności ich auto-sanacji, a w przypadku jej nieskuteczności, wymaga podjęcia, przewidzianych przepisami prawa, działań restrukturyzacyjnych - napisano w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego Narodowego Banku Polskiego.

Ryzyko portfela hipotecznych kredytów walutowych wzrosło, co wynika z możliwości wzrostu liczby zaskarżanych umów przez niektórych kredytobiorców, m.in. w kontekście wyroku TSUE - podano w raporcie NBP o stabilności systemu finansowego.

W ocenie NBP odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka - napisano w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego Narodowego Banku Polskiego.

Szczególnej ostrożności wymaga udzielanie kredytów mieszkaniowych, z uwagi na wysoką i rosnącą aktywność na rynku nieruchomości - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

Obserwowane napięcia po stronie podaży wskazują, że równowaga na rynku nieruchomości mieszkaniowych wydaje się mniej stabilna niż w przeszłości; na rynku nie widać oddziaływania popytu spekulacyjnego - napisano w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego Narodowego Banku Polskiego.

W nadchodzących kwartałach można oczekiwać dalszego spadku zyskowności sektora bankowego. Najprawdopodobniej w najbliższych kwartałach banki zdecydują się na utworzenie dodatkowych rezerw lub odpisów, związanych z ryzykiem kredytów frankowych, oszacowanych dla całego portfela kredytowego - podał NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

BUDŻET, DŁUG

Transfery środków z Unii Europejskiej do Polski w październiku wyniosły 1,59 mld euro - podało Ministerstwo Finansów.

Podczas prac senackich zostanie do noweli ustawy o akcyzie prawdopodobnie zgłoszona poprawka - zapowiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Nie wykluczył, że będzie ona dotyczyć przeznaczenia zwiększonych dochodów z akcyzy na konkretny cel w służbie zdrowia.

GIEŁDA

Na zamknięciu wtorkowej sesji na GPW, wszystkie główne indeksy spadały. Wśród indeksów sektorowych wzrostami wyróżnił się wskaźnik deweloperów gier, który wyznaczył historyczny szczyt. Najmocniej spadł indeks sektora telekomunikacyjnego, w którym zniżkowały Cyfrowy Polsat i Play.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w listopadzie 2019 roku o 14,7 proc., do 15,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Sama wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie o 14,5 proc. rdr do poziomu 15,2 mld zł.

Morgan Stanley Europe po raz kolejny objął w listopadzie 2019 roku pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW, na drugim miejscu znalazł się ponownie JP Morgan - podała GPW na stronie internetowej.

SPÓŁKI

Modelowa marża downstream PKN Orlen w listopadzie spadła do 6,8 USD na baryłce z 12,7 USD na baryłce miesiąc wcześniej - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Enea w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł przydzieliła jednemu podmiotowi 10 tys. obligacji o łącznej wartości nomalnej 1 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Enea nie podała nazwy podmiotu, który objął obligacje.

Nowy prezes Pekao Marek Lusztyn zapowiada, że w najbliższym czasie bank nie będzie zmieniał zapowiedzianych celów strategicznych i finansowych. Pekao chce być bankiem z jednym z najwyższych w sektorze wskaźników ROE, przy ostrożnym podejściu do kosztów operacyjnych i ryzyka.

BBI Development rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, realizowanego przez spółkę zależną PD10 - podała spółka w komunikacie. Decyzja co do dalszego sposobu realizacji projektu ma zostać podjęta jeszcze w 2019 r.

Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania, w odpowiedzi na wniosek spółki, zezwoliła na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Aplikacja mobilna CCC, po 8 miesiącach od jej uruchomienia, zanotowała ponad milion użytkowników - poinformowało CCC w komunikacie prasowym. W przyszłym roku planowane jest udostępnienie aplikacji na rynkach zagranicznych.

Grupa Ferrum planuje w 2019 roku zwiększyć przychody do 400 mln zł - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami prezes Ferrum, Krzysztof Kasprzycki.

Gra spółki Movie Games - "Lust From Beyond" - ma ponad 70 tys. wpisów na liście graczy oczekujących na zakup na platformie Steam - poinformowała spółka w komunikacie.

Przychody grupy Feerum przekroczą 200 mln zł w 2019 roku - poinformował na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami członek zarządu spółki, Piotr Wielesik.

Związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej rozpoczęli we wtorek akcję protestacyjną w siedzibie katowickiego Węglokoksu, do którego należy huta. Domagają się realizacji postanowień zawartego we wrześniu porozumienia, które miało uratować i zapewnić stabilność działania rudzkiego zakładu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Gdyni odmówił spółce Inpro wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni, składającego się z siedmiu budynków wielorodzinnych - podała spółka w komunikacie.

Grupa Mex Polska chce mieć w portfolio na koniec 2019 r. 46 lokali. W latach 2020–2022 grupa planuje zwiększyć liczbę punktów gastronomicznych do 73 placówek - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym strategii rozwoju na lata 2020-2022. Zarząd chce, aby stopa dywidendy w kolejnych latach nie była niższa niż 5 proc.

Przychody grupy VRG wyniosły w listopadzie około 97,8 mln zł i były wyższe rdr o około 46,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody grupy wyniosły około 909,8 mln zł, co oznacza wzrost rdr o około 38,3 proc.

Zarząd Elektrotimu spodziewa się, że 2020 r. może być najlepszy w historii grupy, ale na koniec 2019 r. nie wyklucza straty - poinformował na wtorkowej konferencji prezes zarządu Elektrotim Andrzej Diakun. Szacowany portfel zamówień spółki na 1 stycznia 2020 r. wynosi ok. 240 mln zł.

Eurosystem złożył do sądu uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Po powrocie EUR/PLN poniżej poziomu 4,30, do końca roku notowania powinny stabilizować się między 4,26 a poziomem obecnym - oceniają ekonomiści. Rentowności obligacji krajowych mogą w najbliższym czasie wykazać się podwyższoną zmiennością, a w przypadku 10-latek będą oscylować wokół poziomu 2 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2900 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1071 USD i 120,39 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa w USA drożeje po obniżeniu dostaw ropy przez kraje OPEC - informują maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 56,20 USD, po zwyżce ceny o 0,43 proc.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje z powodu obaw inwestorów o globalną gospodarkę. Metal w transakcjach trzymiesięcznych na LME jest wyceniany niżej o 0,4 proc. - po 5.826,00 USD za tonę - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Ceny ropy, z powodu nadpodaży na rynku, mogą w 2020 roku spaść do 62,5 USD za baryłkę - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Jakub Zasada z Fitch Ratings. Jego zdaniem, kraje OPEC+ na grudniowym spotkaniu utrzymają zmniejszenie produkcji.

Marże rafineryjne w przyszłym roku powinny być wyższe rdr - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Jakub Zasada z Fitch Ratings.

Po włączeniu krajów Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) do dwóch indeksów JP Morgan obligacje regionu będą stanowić w nich między 14 a 18 proc., co przy alokacji funduszy inwestycyjnych w region na poziomie 2 proc. czyni dług GCC atrakcyjną inwestycją - powiedział PAP Biznes Mohieddine (Dino) Kronfol z Franklin Templeton.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w kryteriach wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

KNF dopuściła przeznaczenie na dywidendę całego zysku za 2019 rok przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, o ile m.in. pokrycie wymogów kapitałowych tych podmiotów wynosiło co najmniej 175 proc. dla zakładów ubezpieczeń na życie oraz co najmniej 150 proc. dla pozostałych - podała KNF w komunikacie.

Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej niż trzech ważnych ofert spełniających wymagania - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Z kolei w aukcji z 26 listopada aukcję wygrały oferty dwóch podmiotów: Bioelektrownia Buczek i Polskie Biogazownie "Energy-Żórawina".

Sprzedaż węgla w Polsce w październiku 2019 roku wyniosła 5,5 mln ton wobec 5,15 mln ton we wrześniu 2019 roku i 5,69 mln ton w październiku 2018 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.

Na początku przyszłego roku wynagrodzenia planuje podnieść 48 proc. firm w Polsce. To o 4 pkt. proc. badanych więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. - wynika z najnowszego badania Randstad. Równocześnie o 15 pkt. proc. spadł odsetek firm deklarujących chęć zwiększenia zatrudnienia w nadchodzącym roku.

Grudniowy odczyt wskaźnika koniunktury DNA Rynków pozostał praktycznie bez zmian w stosunku do listopada. Wskaźnik w dalszym ciągu sugeruje spowolnienie w krajowej gospodarce - podał zespół DNA Rynków.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Prokuratura Regionalna w Białymstoku wszczęła śledztwo dotyczące m.in. podejrzeń nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych Mariana Banasia - poinformował PAP rzecznik tej prokuratury Paweł Sawoń. Zaznaczył, że to postępowanie przygotowawcze w sprawie, czyli nikomu dotąd nie postawiono zarzutów.

Skutki listopadowego wyroku TSUE nie wpływają na konieczność dokonywania zmian legislacyjnych w konkretnych ustawach, chyba że właściwy organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, orzekłby inaczej - ocenił podczas posiedzenia senackiej komisji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Chodzi o to, żeby system wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju nie był unieruchomiony i zdewastowany - powiedziała podczas posiedzenia senackiej komisji I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Jak dodała, mamy wyrok TSUE, a na razie jesteśmy państwem UE. "Wyrok Trybunału w Luksemburgu dotyczy zgodności prawa polskiego z prawem UE i regułami obowiązującymi w prawie UE. Dlatego absolutnie Trybunał Konstytucyjny tutaj nie ma prawa oceny, ponieważ ocenił to TSUE, ocenił nasze przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN z punktu widzenia reguł praworządności UE" - mówiła Gersdorf odnosząc się do słów wiceministra Kalety.

Rada Ministrów wyraża zaniepokojenie postępowaniem sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem TSUE - napisano w stanowisku przyjętym we wtorek przez rząd ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

Premier Mateusz Morawiecki powołał we wtorek Barbarę Sochę na pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej - poinformowała Kancelaria Premiera. Jej zadaniem ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny.

Przemoc wobec kobiet i dzieci nigdy nie powinna być dopuszczalna - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, otwierając we wtorek konferencję "Temida pod Lupą".

Odwołanie Magdaleny Biejat z funkcji szefowej komisji polityki społecznej i rodziny może spowodować odwołania przedstawicieli PiS ze stanowisk w komisjach senackich - mówił we wtorek w Radiu Zet lider SLD i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Będziemy prowadzić akcję informacyjną, by pieniądze, które rząd chce zabrać z OFE nie trafiły znów do prywatnych towarzystw emerytalnych ręce tylko do ZUS - mówili we wtorek posłowie Koalicji Obywatelskiej, związani z Inicjatywą Polska.

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w poniedziałek przed wylotem na szczyt NATO z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem; to była dobra rozmowa, prezydent liczy na jej kontynuowanie podczas spotkania przywódców w Londynie - poinformował PAP szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Klub KO chce, aby szef MSWiA i koordynator specsłużb Mariusz Kamiński przedstawił w Sejmie informację nt. badania oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Posłowie KO oczekują ponadto ujawnienia treści zarzutów, które CBA zawarło w zawiadomieniu do prokuratury ws. Banasia.

Wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu PISA 2018 są w pierwszej trójce najlepszych w Europie – poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie.

Rząd szykuje Polakom bardzo drogie święta. Podwyżki cen prądu będą wyższe niż zapowiadane 5-7 proc. - uważają politycy Koalicji Obywatelskiej. Zaapelowali też do rządu o ujawnienie realnych kosztów cen prądu.

Pozycja polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w Europie, jest bliska zeru - ocenili we wtorek politycy KO i zaapelowali do PiS o zmianę tego stanu rzeczy. Za najistotniejsze obecnie wyzwania uznali negocjacje budżetowe UE, transformację energetyczną Polski i politykę wschodnią.

Polska do międzynarodowych agend ONZ i UE wprowadziła zasadę sprawiedliwej transformacji, w myśl której polityka klimatyczna nie może być oderwana od gospodarki - wskazał PAP minister klimatu Michał Kurtyka.

Senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała we wtorek kandydaturę Piotra Świąteckiego na stanowisko szefa Kancelarii Senatu. Werdykt zapadł jednogłośnie.

Grzegorz Bierecki (PiS) i Leszek Czarnobaj (KO) zostali wybrani we wtorek na wiceprzewodniczących senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Obie zgłoszone kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie.

Danuta Dmowska-Andrzejuk jest kandydatką na ministra sportu. Utytułowana szpadzistka, silna i zdecydowana kobieta sukcesu, błyskotliwa rozmówczyni - napisał we wtorek premier Mateusz Morawiecki informując w mediach społecznościowych o spotkaniu z Dmowską-Andrzejuk.

We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu "Kolej+", na jego realizację przeznaczonych zostanie ok. 6,6 mld zł w latach 2019-2028 - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Katowicka prokuratura chce aresztowania znanego dziennikarza Kamila D., podejrzanego o oszustwo i podrobienie weksla. Wniosek w tej sprawie jeszcze we wtorek trafi do sądu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Proszę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by nie mówił o „śmierci mózgu NATO”, ale zaproponował, co konkretnie możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę w NATO – zaapelował we wtorek w Londynie prezydent Andrzej Duda zwracając się do przywódcy Francji.

Niepewność sytuacji międzynarodowej i napięcia wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego wymagają wyjaśnień – piszą we wtorek francuskie dzienniki, wybijając stanowisko Pałacu Elizejskiego przed rozpoczynającym się spotkaniem przywódców państw NATO w Londynie.

Turcja sprzeciwi się natowskiemu planowi obrony dla państw bałtyckich, jeśli sojusznicy z NATO nie uznają ugrupowań, z którymi walczymy, za terrorystów - zagroził prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan we wtorek w Ankarze przed wylotem do Londynu na szczyt NATO.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował we wtorek, że dzień wcześniej rozmawiał przez telefon z prezydentem Andrzejem Dudą i zgodził się spotkać z nim oraz przywódcami krajów bałtyckich w Londynie, by omówić problem tureckiego poparcia dla planów NATO dotyczących regionu bałtyckiego.

Specjalny przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer zapowiedział, że administracja prezydenta Trumpa wprowadzi odwetowe taryfy celne na towary importowane z Francji w związku z podatkiem od obrotów dużych firm internetowych w tym kraju.

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził we wtorek ważność dyrektywy wprowadzającej restrykcje w sprawie najniebezpieczniejszych rodzajów broni palnej. Wprowadzone po atakach terrorystycznych przepisy zaskarżyły Czechy, a Polska była jednym z krajów wspierających.

Ukraina chciałaby, aby głównym wynikiem spotkania przywódców czwórki normandzkiej - Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji - był Ruxit, czyli wycofanie rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium - oświadczył we wtorek szef MSZ Ukrainy Wadym Prystajko.

Premier Finlandii, lider socjaldemokratów Antti Rinne podał się we wtorek do dymisji po utracie zaufania ze strony liberałów, największego koalicjanta w centrolewicowym rządzie, powołanym niespełna pół roku temu. Prezydent Sauli Niinisto przyjął rezygnację.

Amerykański prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że być może trzeba będzie poczekać z zawarciem umowy handlowej z Chinami do czasu wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2020 r.

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że nie chce ingerować w wybory w Wielkiej Brytanii, ale uważa, że obecny premier Boris Johnson jest bardzo zdolny i dobrze się spisuje. W piątek Johnson wzywał go, by nie ingerował w brytyjskie wybory.

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że może sobie wyobrazić, że Francja zrywa z NATO, co określił jako zaskakujące, ponieważ uważa, że potrzebuje ona więcej ochrony niż ktokolwiek inny.

Prezydent Donald Trump, który bierze udział w szczycie NATO w Londynie, powiedział, że USA i Rosja chcą nowej umowy ws. broni nuklearnej. Dodał, że Ameryka może się dogadać z Moskwą, a on sądzi, że prezydent Francji Emmanuel Macron zgadza się jego opinią.

Senat USA zatwierdził we wtorek Dana Brouillette'a na nowego ministra energetyki, nominowanego przez prezydenta Donalda Trumpa po odejściu poprzedniego szefa resortu Ricka Perry'ego, którego dymisję obserwatorzy łączą z aferą ukraińską.

Przyjęta przez władze USA ustawa uzależniająca preferencyjny status Hongkongu od jego autonomii stworzyła w regionie „niestabilne środowisko” biznesowe, a to nie może pomóc żadnej gospodarce – oceniła we wtorek szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam.

Żyjący od 1975 roku na emigracji we Francji najsłynniejszy współczesny czeski pisarz Milan Kundera uzyskał po 40 latach ponownie czeskie obywatelstwo - poinformował w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "Pravo" czeski ambasador w Paryżu Petr Drulak.(PAP Biznes)

asa/ gor/

Ostatnie wiadomości