GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii Ł spółki NEUCA SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2019, 19:02

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii Ł spółki NEUCA SA

Uchwała Nr 1243/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki NEUCA S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 14.120 (czternaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki NEUCA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki NEUCA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 grudnia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Neuca SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości