GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki LPP SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2019, 19:01

GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki LPP SA

Uchwała Nr 1244/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki LPP S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki LPP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: LPP SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości