GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii 1/2017 spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2019, 19:01

GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii 1/2017 spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

Uchwała Nr 1245/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii 1/2017 spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami serii 1/2017, oznaczonymi kodem "PLPRMCM00055", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 11 grudnia 2019 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 10 grudnia 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Prime Car Management SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości