Haitong Bank: KUPUJ dla Banku Handlowego, NEUTRALNIE dla Banku Pekao, SPRZEDAJ dla PKO BP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 gru 2019, 09:58

Haitong Bank: KUPUJ dla Banku Handlowego, NEUTRALNIE dla Banku Pekao, SPRZEDAJ dla PKO BP

Haitong Bank w raporcie z 6 grudnia (godz. 08:00) zaktualizował rekomendacje dla następujących banków:

  • KUPUJ dla Banku Handlowego (FV 57,70 PLN)
  • NEUTRALNIE dla Banku Pekao (FV 105,40 PLN)
  • SPRZEDAJ dla PKO BP (FV 30,50 PLN)

Bank Handlowy

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Banku Handlowego, ale obniża cenę docelową o 5 proc. z 61,0 PLN do 57,70 PLN, która nadal ma potencjał wzrostowy na poziomie 12 proc. Kurs spółki nie ulegał większym zmianom na przestrzeni ostatniego miesiąca i radził sobie lepiej o prawie 10 proc. niż indeks WIG Banki. Od początku roku akcje banku straciły jednak prawie 20 proc. z dwóch powodów. Po pierwsze, wynikało to ze słabych wyników dotyczących kosztów ryzyka w segmencie korporacyjnym, co zmusiło bank do ostrzeżenia rynku o znacznie gorszych od przeciętnych wyników w tej kategorii zarówno w drugim jak i trzecim kwartale 2019 r. Po drugie, 29 maja spółka została wykluczona z indeksu MSCI Poland.

Haitong Bank obniża swoje prognozy dotyczące zysku netto Banku Handlowego na lata 2019-2021 odpowiednio o 11 proc. do 466 mln PLN (-27 proc. r/r), o 7 proc. do 606 mln PLN (+30 proc. r/r) i 8 proc. do 669 mln PLN (+10 proc. r/r). Obniżka wynika z wyższych od zakładanych kosztów ryzyka w segmencie korporacyjnym, co jest skutkiem pozycji jednorazowych i niższych niż oczekiwano przychodów odsetkowych netto. Prognozy analityków dotyczące zysku netto są o 14 proc. poniżej konsensusu na 2019 r. i o 2 proc. poniżej konsensusu na 2020, ale o 3 proc. powyżej na rok 2021.

Choć pod względem strategii rynkowej Bank Handlowy nie należy do faworytów analityków Haitong Banku, zwracają uwagę na główny atut spółki – dywidendę. Oczekiwany DPS banku w 2020 r. wynosi 3,57 PLN na akcję (co uwzględnia 75% wypłaty z zysku netto osiągniętego w roku 2019, plus zysk niepodzielony z poprzedniego roku), co daje stopę dywidendy na poziomie 6,9 proc.

Haitong Bank docenia ponadprzeciętną dywidendę i niski poziom ryzyka, biorąc pod uwagę niewielkie zaangażowanie w kredyty frankowe – 54 mln PLN w trzecim kwartale 2019 r. oraz wskaźnik L/D na poziomie 64 proc. w tym samym okresie. W związku z tym analitycy uważają, że spółka jest niedoszacowana, ze wskaźnikiem P/E na 2020 r. na poziomie 11,1x, co daje 3 proc. dyskonto w porównaniu z resztą sektora.

Bank Pekao

Haitong Bank obniża rekomendację dla Banku Pekao do NEUTRALNIE z Kupuj oraz cenę docelową do 105,40 PLN wobec 123,5 PLN wcześniej. Wycena uwzględnia spodziewaną stratę spółki z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 2,5 PLN na akcję, czyli 2,3 proc. Akcje banku straciły prawie 12 proc. w ciągu miesiąca, czyli więcej niż indeks WIG Banki. Miały na to wpływ ostatnie zmiany w zarządzie, w tym nieoczekiwana rezygnacja prezesa tuż po konferencji dotyczącej aktualizacji strategii na 2020 r., na której obniżono założenia dotyczące wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE).

Zwracając uwagę na pozytywne aspekty, analitycy Haitong Bank uważają, że pozycja Banku Pekao jest wystarczająco dobra, by radził sobie lepiej niż rynek. Zwracają uwagę na znacznie niższe niż w przypadku konkurencji zaangażowanie w kredyty walutowe, na przyzwoitą stopę dywidendy na 2020 r. na poziomie 6,6 proc. A także na wdrożony program cięcia kosztów, który powinien pozwolić spółce na osiągnięcie wzrostu zysku netto w 2020 r. o 14 proc. r/r, podczas gdy średnio dla rynku jest to wzrost o 4 proc. r/r

Z drugiej strony analitycy wskazują na rosnące ryzyko związane z kwestiami właścicielskimi, wysokie oczekiwania rynku i słabsze od oczekiwanych wyniki sprzedaży w segmencie detalicznym.

Haitong Bank zaktualizował swoje prognozy dotyczące zysków na lata 2019-2021 o kilka czynników. Pierwszym z nich są lepsze niż oczekiwano wyniki spółki za trzeci kwartał 2019 r. Drugi to oczekiwane konsekwencje wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów, co będzie miało negatywny wpływ - słabnący wraz z upływem czasu - na przychody odsetkowe netto w wysokości ok. 100 mln PLN rocznie. Trzecim czynnikiem są wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (o ok. 70 mln PLN rocznie). Czwartym i ostatnim czynnikiem jest spodziewane stopniowe tworzenie rezerw na wypadek mniej korzystnych orzeczeń sądów w sprawie kredytów walutowych, tu analitycy oczekują 38 mln PLN (ok. 1 proc. portfela) w czwartym kwartale 2019 r. i 76 mln PLN (2 proc. portfela) w kolejnych latach.

Analitycy skorygowali swoje prognozy zysku netto na lata 2019-21 odpowiednio o -2/-9/-6 proc. Prognozy Haitong Bank dotyczące zysku netto w latach 2019-21 wynoszą obecnie odpowiednio 2,19 mld PLN, spadek 4 proc. r/r, 2,49 mld PLN, wzrost o 14 proc. r/r i 2,72 mld PLN, 9 proc. wzrost r/r. Prognozy analityków dotyczące zysku netto na lata 2019-21 są poniżej konsensusu o odpowiednio 3/5/4 proc. Pekao jest obecnie wyceniane wskaźnikiem P/E na 2020 r. w wysokości 10,2x, co oznacza 12-proc. dyskonto w porównaniu do innych polskich banków, dla których wynosi on 10,9x.

PKO BP

Haitong Bank obniżył rekomendację dla PKO BP do SPRZEDAJ z Kupuj oraz cenę docelową akcji o 37 proc. z 48,5 PLN do 30,50 PLN, co implikuje 13 proc. tendencję spadkową. Wycena uwzględnia oczekiwaną stratę z tytułu portfela kredytów frankowych w wysokości 4,1 PLN na akcję, czyli 11,5 proc.

Od początku roku akcje spółki straciły 6,3 proc. i są obecnie wyceniane ze wskaźnikiem P/E na 2020 r. na poziomie 10,8, co jest poniżej średniej sektorowej, która wynosi 11,6. Analitycy uważają to dyskonto za usprawiedliwione, biorąc pod uwagę wielkość banku i narastające ryzyka dla sektora, sygnalizowane przez Narodowy Bank Polski. Analitycy dostrzegają trzy zagrożenia dla wyceny PKO BP, które mogą wynikać ze struktury własnościowej. Pierwszym są spekulacje prasowe, że bank może stracić swojego prezesa („Rzeczpospolita 08/11/2019). Drugim są doniesienia, że PKO BP może zostać zmuszony do wzięcia udziału w procesie restrukturyzacji zagrożonych banków, a NBP szacuje lukę kapitałową na ok. 3,7 mld PLN, a w scenariuszu szokowym może ona wzrosnąć do 11,8 mld PLN. Trzecim zagrożeniem jest to, że bank jest plasowany, przez prasę, wśród faworytów do przejęcia mBanku bez względu na cenę.

Analitycy Haitong Bank zaktualizowali swoje prognozy dotyczące zysków na lata 2019-21 o cztery czynniki. Pierwszym jest lepsze niż oczekiwano wyniki za trzeci kwartał 2019. Drugi to spodziewane konsekwencje wrześniowego wyroku TSUE w sprawie zwrotu konsumentom prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów, co może przełożyć się na niższe przychody odsetkowe netto o ok. 160 mln PLN rocznie (oczekuje się, iż wpływ będzie malał z czasem). Trzecim są wyższe wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - ok. 120 mln PLN rocznie. Czwarty z kolei to oczekiwane stopniowe tworzenie rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, w związku z mniej korzystnymi orzeczeniami sądów w sprawie kredytów walutowych, które według szacunków analityków mogą wynieść 230 mln PLN (ok. 1 proc. portfela) w czwartym kwartale 2019 r. i 460 mln PLN (2 proc. portfela) w latach kolejnych. Analitycy pozostawili swoją prognozę zysku netto spółki w 2019 r. na niezmienionym poziomie 4,28 mld PLN, co daje 15 proc. wzrostu r/r, ale obniżyli je na lata 2020-21 odpowiednio o 8 i 11 proc. do 4,04 mld PLN (-6 proc. r/r) i 4,28 mld PLN (+15 proc. r/r). Prognozy Haitong Bank dotyczące zysków na lata 2019-2021 są niższe od konsensusu odpowiednio o 4/13/10 proc. W opinii analityków wynika to w dużej mierze z oczekiwanej konieczności tworzenia rezerw na kredyty frankowe. Jednocześnie zwracają uwagę, że rezerwy te są bardzo nieprzewidywalne, zarówno jeżeli chodzi o skalę, jak i czas ich tworzenia.

Źródło: Spółka

Ostatnie wiadomości