GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A, B i D spółki CARBON STUDIO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 gru 2019, 18:56

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A, B i D spółki CARBON STUDIO S.A.

Uchwała Nr 1256/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D spółki CARBON STUDIO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe

na okaziciela spółki CARBON STUDIO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 1.167.500 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A,

2) 107.500 (sto siedem tysięcy pięćset) akcji serii B,

3) 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości