Rada Nadzorcza Enei zatwierdziła strategię grupy kapitałowej do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 gru 2019, 23:12

Rada Nadzorcza Enei zatwierdziła strategię grupy kapitałowej do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku (opis)

Strategia zakłada wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35 proc. w 2025 roku oraz o 39 proc. w 2030 roku, nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku oraz udział OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 33 proc. w 2030 roku - podała spółka w komunikacie.

Enea zakłada w strategii udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22 proc. w 2025 roku oraz 41 proc. w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej grupy Enea, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60 proc. w perspektywie 2035 roku.

Rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych ma doprowadzić do redukcji wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku. Celem, do którego Enea będzie dążyć w 2035 roku, jest spadek wskaźnika do 434 kg CO2/MWh.

Poziom mocy zainstalowanej ma wynieść 7 447 MW w 2025 roku oraz 8 287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9 672 MW w perspektywie 2035 roku.

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) ma wynieść 10 proc. w 2025 roku i 2030 roku, a stopa zwrotu z aktywów (ROA) 5 proc. w 2025 roku i 2030 roku.

Grupa Enea szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, w tym:

obszar dystrybucji – 26,9 mld zł;

obszar wydobycia – 9,2 mld zł;

obszar wytwarzania – 12,5 mld zł;

odnawialne źródła energii – 14,7 mld zł

pozostała działalność – 1,2 mld zł.

Nakłady na realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na około 22 mld zł.

Zgodnie ze strategią udział EBITDA z nowych linii biznesowych ma wynieść 7÷12% w 2030 roku (360 mln zł), natomiast wydatki na badania, rozwój i innowacje stanowić mają 2 proc. łącznych inwestycji grupy Enea.

Pozostałe założenia:

wartość wskaźnika SAIDI na poziomie 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku

wartość wskaźnika SAIFI na poziomie 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku;

wartość wskaźnika strat sieciowych w dystrybucji na poziomie 5,4 proc. w 2025 roku oraz 5,3 proc. w 2030 roku;

wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25 proc. w 2025 roku oraz do 30 proc. w 2030 roku;

Szacowane do osiągnięcia miary realizacji celów strategicznych w perspektywie 2035 roku (60-proc. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, zainstalowana moc na poziomie 9 672 MW) Enea wyznaczyła przy założeniu zastąpienia bloków 1-8 klasy 200 MW w Elektrowni Kozienice jednostkami wytwórczymi niskoemisyjnymi oraz modernizacji bloków 2-7 klasy 200 MW w Elektrowni Połaniec.

"Grupa Kapitałowa Enea, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne" - napisano w komunikacie.

"Zgodnie z nową misją: +Enea dostarcza niezawodne produkty i usługi dla Klientów budując trwałe relacje oparte na poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wzajemnych wartości+" - dodano.

(PAP Biznes), #ENA

tj/

Zobacz także: Enea SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości