GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 gru 2019, 20:01

GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 1306/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 5 spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii 5 spółki PKO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości