GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sty 2020, 14:38

GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 27/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 stycznia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. w ramach 1 (jednej) serii certyfikatów, o której mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów tej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów tej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów tej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 27/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówSeriaWolumen emisji
1.XS2024894433BNPPBSK1222CE3025WX7.078

kom amp/

Ostatnie wiadomości