GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki INDOS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sty 2020, 18:14

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki INDOS S.A.

Uchwała Nr 28/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K3 i K4 spółki INDOS S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić

do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje

na okaziciela spółki INDOS S.A.:

1) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii K3, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

2) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii K4, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości