Powołanie Petera G. Pellerito do zarządu Medicalgorithmics | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2020, 09:35

Powołanie Petera G. Pellerito do zarządu Medicalgorithmics

21 stycznia 2020 Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A., spółki działającej w branży zaawansowanych technologii telemedycznych, powołała w skład Zarządu spółki Petera G. Pellerito, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Peter G. Pellerito jest absolwentem University of Downstate Medical, NY oraz Wharton Executive Business School, a także posiada certyfikat GE Black Belt Six Sigma. Od października 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego (CEO) Medi-Lynx. Jest on przede wszystkim odpowiedzialny za realizację strategicznych celów średnioterminowych Grupy, czyli za zmianę modelu biznesowego poprzez zawarcie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi (ang. in-network) oraz rozwój działalności na rynku amerykańskim. Wcześniej Peter G. Pellerito pracował między innymi w Siemens Healthcare, GE Medical Systems oraz ImaCor, Inc.

„Cenimy sobie bogate doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia Petera G. Pellerito w zakresie zmiany modelu biznesowego Grupy na rynku amerykańskim. Peter dał się poznać jako bardzo dobry specjalista i skuteczny menedżer. Medi-Lynx zrealizował ambitne cele, jakie postawione były przed nim na rok 2019 i w tym roku kontynuować będzie transformację modelu działalności w USA, której zakończenie przewidujemy w 4Q 2020. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie Petera wzmocni Medicalgorithmics na poziomie strategicznego rozwoju całej Grupy, również na rynkach poza USA.” – powiedział Michał Wnorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

„Zakończyliśmy pierwszy etap naszej reorganizacji i transformacji modelu biznesowego w USA ze znaczną poprawą wydajności kosztowej. Obecnie pracujemy nad finalizacją umów z regionalnymi i krajowymi płatnikami amerykańskich planów ubezpieczenia zdrowotnego, które do końca roku zapewnią nam objęcie zasięgiem ponad 90% ubezpieczonych. Kluczowe inicjatywy reorganizacyjne i wdrożone procedury już funkcjonują. Będziemy nadal pracować nad optymalizacją kosztów i poprawą marż we wszystkich obszarach naszej działalności, w tym: sprzedaży/marketingu, finansach, zasobach ludzkich, administracji, IT, a także R&D oraz rozwoju nowych produktów. To da nam możliwość skalowania działalności w pragmatyczny i odpowiedzialny sposób za pomocą wskaźników, które możemy analizować. Po przebudowie zespołu sprzedażowego i otrzymaniu umów z płatnikami zauważymy znaczny wzrost liczby sesji monitorowania i przychodów. Pierwsze efekty widać już we wzroście liczby testów na dzień roboczy. Powołanie do zarządu Medicalgorithmics jest okazją do wykorzystania naszego globalnego przywództwa i współpracy, aby zwiększać zaangażowanie naszych klientów i budować wartość spółki dla akcjonariuszy. Bardzo się cieszę, że jestem członkiem kierownictwa Medicalgorithmics i mogę wnosić wartość dodaną dla dalszego rozwoju naszego biznesu.” – powiedział Peter G. Pellerito, Członek Zarządu Medicalgorithmics S.A. i Chief Executive Officer Medi-Lynx.

O Spółce:

Grupa Kapitałowa Medicalgorithmics działa w branży zaawansowanych technologii telemedycznych. Grupa jest dostawcą rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Grupa świadczy usługi w kilkunastu krajach na świecie na kilku kontynentach, w tym w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Australii. Głównym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych świadczonych na rzecz pacjentów w Stanach Zjednoczonych. Usługi te świadczone są przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania Spółki, systemu PocketECG, będącego najbardziej zaawansowanym technologicznie na świecie systemem, służącym do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. Poza telemetrią kardiologiczną, produkty i rozwiązania Medicalgorithmics wykorzystywane są w badaniach klinicznych leków pod kątem bezpieczeństwa kardiologicznego. Ponadto Spółka blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego.

Spółka Medicalgorithmics S.A. rozpoczęła działalność w 2005 roku. W 2011 roku akcje Spółki zadebiutowały na rynku NewConnect, a od lutego 2014 roku Spółka jest notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #MDG

Zobacz także: Medicalgorithmics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości