GPW: Komunikat - GMINA MIASTO PŁOCK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2020, 14:40

GPW: Komunikat - GMINA MIASTO PŁOCK

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2020 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr /2020 Zarządu Giełdy z dnia 24 stycznia 2020 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii A19 (PL11130) wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 listopada 2030 r., oznaczonych kodem "PLO228900018", planowana jest na dzień 13 listopada 2030 r.

kom mra

Ostatnie wiadomości