GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii P i S spółki MABION SA. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2020, 18:16

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii P i S spółki MABION SA.

Uchwała Nr 60/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P i S spółki MABION S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MABION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 514.773 (pięćset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje serii P;

2) 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii S.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 stycznia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MABION S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 stycznia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00016".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Mabion SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości