GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2020, 14:42

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK

Uchwała Nr 58/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A19 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 stycznia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A19 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO PŁOCK, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO228900018”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PL11130”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości