Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS S.A. z  siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 roku przez AccorInvest Group S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2020, 17:28

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS S.A. z  siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 roku przez AccorInvest Group S.A

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2019 roku przez AccorInvest Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Wzywający”).komunikat

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący niniejszym informują o zmianie treści Wezwania polegającej na zmianie listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych poprzez usunięcie z listy pozycji 23 jak poniżej:

Lp.MiastoAdresGodziny pracy
23.Krakówul. Sarego 210.00-17.00

Numeracja kolejnych lokalizacji wskazanych w tabeli w pkt. 19 Wezwania ulega odpowiednio zmianie.

Pozostałe warunki nabycia Akcji przez Wzywającego określone w dokumencie Wezwania pozostają niezmienione.

Definicje użyte w niniejszym komunikacie mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Wezwaniu.

_______________________________

Katarzyna Aleksandrowicz – Pełnomocnik

_______________________________

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

_______________________________

Anna Kucharska – Pełnomocnik

kom abs/

Zobacz także: Orbis SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości