Podaż pieniądza (M3) w grudniu wzrosła o 8,3 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,5 proc. EMBARGO | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 sty 2020, 14:01

Podaż pieniądza (M3) w grudniu wzrosła o 8,3 proc. rdr, a mdm wzrosła o 1,5 proc. EMBARGO

Podaż pieniądza (M3) w grudniu 2019 roku wzrosła o 8,3 proc. rdr do 1.565.639,8 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,5 proc.

Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji
WyszczególnienieStan naStan naStan naZmiana odZmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE31.12.201830.11.201931.12.201931.12.201830.11.2019
w mln złw mln złw mln złw mln złw %w mln złw %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3)1 446 092,61 542 584,11 565 639,8119 547,28,323 055,71,5
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków)203 212,5223 594,5224 069,620 857,110,3475,10,2
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych1 225 020,71 306 786,91 328 573,3103 552,68,521 786,41,7
2.1. Gospodarstwa domowe806 061,9871 042,9881 387,375 325,49,310 344,41,2
2.2. Pozostałe instytucje finansowe57 289,352 792,252 284,2-5 005,1-8,7-508,0-1,0
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe287 307,3302 916,8316 242,928 935,610,113 326,24,4
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom.26 068,528 024,126 845,8777,43,0-1 178,3-4,2
2.5. Instytucje samorządowe32 284,438 936,237 179,54 895,115,2-1 756,6-4,5
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego16 009,213 074,814 633,5-1 375,7-8,61 558,711,9
3. Pozostałe składniki pieniądza M317 859,412 202,612 996,8-4 862,5-27,2794,26,5
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł290 278,0346 401,1344 764,654 486,618,8-1 636,5-0,5
w mln EUR67 506,580 118,780 959,213 452,619,9840,51,0
C. Aktywa krajowe netto1 155 814,61 196 183,01 220 875,265 060,65,624 692,22,1
1. Należności od sektorów krajowych1 264 010,11 333 642,51 325 100,561 090,44,8-8 542,0-0,6
1.1. Gospodarstwa domowe723 232,7766 455,3766 545,243 312,56,089,90,0
1.2. Pozostałe instytucje finansowe93 357,8107 252,9102 745,59 387,710,1-4 507,3-4,2
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe384 004,2395 262,0388 328,84 324,61,1-6 933,2-1,8
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom.7 296,27 569,27 621,0324,84,551,80,7
1.5. Instytucje samorządowe56 119,257 103,159 860,03 740,76,72 756,84,8
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego0,00,00,00,0.0,0.
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego275 697,1290 707,9310 226,334 529,312,519 518,46,7
3. Pozostałe pozycje (netto)-383 892,6-428 167,5-414 451,6-30 559,18,013 715,9-3,2
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR4,30004,32364,2585--1,0--1,5
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD3,75973,92883,7977-1,0--3,3
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR32 600,535 172,735 826,63 226,19,9653,91,9

(PAP Biznes)

tus/ asa/

Ostatnie wiadomości