DB Energy z nowym kontraktem o wartości 17,9 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sty 2020, 16:23

DB Energy z nowym kontraktem o wartości 17,9 mln zł

DB Energy podpisała umowę na realizację pierwszego etapu kompleksowej modernizacji elektrociepłowni zlokalizowanej w Myszkowie dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz sp. z o.o., globalnej firmy z branży opakowań. Czas realizacji projektu to 52 tygodnie. Wynagrodzenie za zrealizowane prace wyniesie 17,9 mln zł i będzie płatne w transzach, po etapach zakończonych prac. Projekt dla Schumacher Packaging to kolejny duży kontrakt DB Energy na rynku efektywności energetycznej w przemyśle, realizowany w formule generalnego wykonawstwa.

– Pierwszy etap kompleksowej modernizacji elektrociepłowni w zakładzie Schumacher Packaging w Myszkowie to aktualnie największy projekt w naszym obecnym portfelu zleceń. Celem projektu jest poprawa sprawności wytwarzania i istotne ograniczenie emisji gazów, realizujące już założenia norm dla pracy instalacji po 2024 roku. Umocni on pozycję DB Energy na rynku podmiotów pracujących z nowoczesnymi technologiami generacji energii, zgodnie z założoną strategią rozwoju – powiedział Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy.

DB Energy z kolejnym kontraktem do realizacji w formule generalnego wykonawstwa

DB Energy podpisała umowę na realizację kompleksowej modernizacji elektrociepłowni dla zakładu Schumacher Packaging w Myszkowie. Czas realizacji projektu to 52 tygodnie. Wynagrodzenie za zrealizowane prace wyniesie 17,9 mln zł i będzie płatne w transzach, po etapach zakończonych prac.

Grupa Schumacher Packaging jest jednym z największych producentów opakowań z tektury falistej i litej w Europie. Grupa posiada zakłady produkcyjne m.in. w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Projekt dla Schumacher Packaging to kolejny duży kontrakt DB Energy na rynku efektywności energetycznej w przemyśle realizowany w formule generalnego wykonawstwa. W lutym 2019 roku DB Energy podpisała umowę z CIECH Soda Polska na kompleksowe wykonanie modernizacji napędów elektrycznych wentylatorów podmuchu w EC Inowrocław oraz modernizację napędów pomp wody zasilającej w EC1 i EC2 Janikowo. W czerwcu 2019 r. DB Energy podpisała umowę z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” w Bukownie, której przedmiotem jest realizacja projektu instalacji odzysku ciepła odpadowego oraz instalacji do przekazania i zagospodarowania ciepła. Łączna wartość projektów to 13,5 mln zł.

DB Energy, lider w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (finansowanie długoterminowe) lub EPC (finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej, generując projekty o wartości ponad 3,2 mld zł.

Rynek efektywności energetycznej wchodzi w etap szybkiego rozwoju w związku presją publiczną i regulacyjną na ograniczenia emisji i zużycia energii. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i za granicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów.

O Spółce:

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku1. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Company – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys. W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 3,2 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018). DB Energy rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując portfel klientów i zakres oferowanych usług. W marcu 2019 r. spółka pozyskała kwotę 3,26 mln zł z oferty prywatnej. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO, utworzenie i rozwój Spółki w Niemczech oraz komercjalizację DiagSys – systemu przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych. DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku efektywności energetycznej w Polsce i za granicą, zwiększając skalę prowadzonych projektów, w szczególności w generalnym wykonawstwie, finansowaniu inwestycji, dywersyfikację portfela klientów i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO oraz diagnostyki napędów, a także rozwój eksportu. W ramach INDUSTRY 4.0, spółka realizuje projekt badawczo-rozwojowy innowacyjnego systemu DiagSys, który wykrywa wczesne zmiany uszkodzeniowe w silnikach maszyn, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. Spółka planuje zakończenie i komercjalizację projektu w II pół. 2020 roku.

Źródło: Spółka, #DBE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości