GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii A19, B19, C19, D19 i E19 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO EŁK | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2020, 18:44

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii A19, B19, C19, D19 i E19 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO EŁK

Uchwała Nr 106/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A19, B19, C19, D19 i E19 wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO EŁK

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIASTO EŁK:

1) 4.500 (cztery tysiące pięćset) obligacji serii A19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 5.600 (pięć tysięcy sześćset) obligacji serii B19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

3) 5.600 (pięć tysięcy sześćset) obligacji serii C19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

4) 7.200 (siedem tysięcy dwieście) obligacji serii D19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

5) 2.100 (dwa tysiące sto) obligacji serii E19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości