GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii A19, C19, D19, E19, G19, H19 oraz I19 wyemitowanych przez MIASTO OLSZTYN | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2020, 18:44

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii A19, C19, D19, E19, G19, H19 oraz I19 wyemitowanych przez MIASTO OLSZTYN

Uchwała Nr 107/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A19, C19, D19, E19, G19, H19 oraz I19 wyemitowanych przez MIASTO OLSZTYN

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 18 lutego 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez MIASTO OLSZTYN:

a) 3.000 (trzy tysiące) obligacji serii A19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400017",

b) 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii C19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400025",

c) 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii D19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400033",

d) 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii E19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400041",

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii G19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400058",

f) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii H19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400066",

g) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii I19, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO279400074";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1124",

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1129",

4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1130",

5) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. d), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1131",

6) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. e), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1133",

7) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. f), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1134",

8) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. g), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OLS1135".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości