GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych EUR0225 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2020, 18:44

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji skarbowych EUR0225

Uchwała Nr 104/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych EUR0225

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 i § 25 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 18 lutego 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe, o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda i terminie wykupu w dniu 10 lutego 2025 r., wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 10/2020 Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2020 r., rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "XS2114767457";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EUR0225".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości