GPW: w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami serii O i O1 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2020, 18:42

GPW: w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami serii O i O1 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

Uchwała Nr 105/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii O i O1 spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii O i O1 tej spółki, oznaczonymi kodem "PLVTGDL00135", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - począwszy od dnia 19 lutego 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 18 lutego 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Vantage Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości