GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa serii A i B emitowanych przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lut 2020, 18:16

GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa serii A i B emitowanych przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Uchwała Nr 120/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii A i B emitowanych przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

1. Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane przez BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY:

1) 96.500 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) tytułów uczestnictwa serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBEW2L00019" - z dniem 25 lutego 2020 r.;

2) tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego - z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLBEW2L00019", jednak nie wcześniej niż z dniem 25 lutego 2020 r.

2. Na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia notować tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BETAW20LV".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości