Jednostkowa strata netto Rafako w '19 wyniosła 217,2 mln zł - szacunki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lut 2020, 18:01

Jednostkowa strata netto Rafako w '19 wyniosła 217,2 mln zł - szacunki

Jednostkowa strata netto Rafako w 2019 roku wyniosła 217,2 mln zł wobec 4,3 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w szacunkach. Wynik obniżyły o ok. 120 mln zł korekty wycen długoterminowych kontraktów, głównie w Kozienicach i Wilnie.

Szacunkowa strata operacyjna spółki w 2019 roku sięgnęła 205,5 mln zł wobec 3,7 mln zł zysku w 2018 roku. Przychody wzrosły o 49 proc. rok do roku, do 958,1 mln zł.

Spółka poinformowała o korektach wycen kontraktów, w wyniku analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów. W wyniku korekt, Rafako rozpoznało stratę w wysokości ok. 120 mln zł, w szczególności związaną z realizacją umów w Kozienicach (kontrakt na dostawę i montaż instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin) oraz w Wilnie (budowa bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem).

Spółka zdecydowała również o odpisach z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG, wobec której Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał 12 lutego postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Raport roczny spółki oraz sprawozdanie skonsolidowane mają zostać opublikowane 30 kwietnia.

(PAP Biznes), #RFK

kuc/ asa/

Zobacz także: Rafako SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości