GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki MLP GROUP SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 lut 2020, 19:24

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki MLP GROUP SA

Uchwała Nr 126/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 26 lutego 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30.000 (trzydziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A., o wartości nominalnej 1.000 EUR (jeden tysiąc euro) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMLPGR00058";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MLP0225".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: MLP Group SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości