GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A spółki P4 Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2020, 14:38

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A spółki P4 Sp. z o.o.

Uchwała Nr 136/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki P4 Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 28 lutego 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji na okaziciela serii A spółki P4 Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO266100018”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PLY1226”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości