Zysk netto 11 bit studios w IV kw. '19 wyniósł 11,7 mln zł, powyżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 mar 2020, 19:34

Zysk netto 11 bit studios w IV kw. '19 wyniósł 11,7 mln zł, powyżej konsensusu

Zysk netto 11 bit studios w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 11,7 mln zł i był o 64 proc. wyższy od średniej prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Zysk wzrósł o 30 proc. rok do roku.

Przychody wyniosły 21,8 mln zł i były o 6,7 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes. Sprzedaż spadła o 3,6 proc. rok do roku.

Zysk operacyjny wyniósł 10,6 mln zł i był o 71 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Rok do roku wynik spadł o 9,3 proc.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki w czwartym kwartale wyniosły 5,01 mln zł i były o 16 proc. wyższe rok do roku.

Na koniec grudnia 2019 roku spółka miała na kontach, lokatach bankowych oraz ulokowane w obligacjach korporacyjnych łącznie ponad 82,2 mln zł, czyli 45,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wartość nakładów na niezakończone prace rozwojowe spółki (produkcja nowych gier) wzrosła w czwartym kwartale o prawie 3 mln zł do 12,67 mln zł. Z kolei zobowiązania pozabilansowe do poniesienia wydatków - wynikające z zawartych umów na wydanie w przyszłości gier zewnętrznych firm - wyniosły 2,8 mln euro i 7,25 mln zł wobec odpowiednio 2,63 mln euro i 22,5 tys. zł kwartał wcześniej.

W całym ubiegłym roku 11 bit studios wypracowało 71,22 mln zł przychodów, o 13,3 proc. mniej niż w 2018 roku, kiedy miała miejsce premiera ostatniej jak dotąd dużej produkcji studia, gry "Frostpunk".

Zysk netto w 2019 roku spadł o 42 proc. do 21,7 mln zł.

"Wynik netto (w 2019 roku - PAP) byłby jeszcze lepszy, gdyby nie niegotówkowe rezerwy tworzone w związku z funkcjonującym w spółce programem motywacyjnym na lata 2017-2019. W wynikach za 2019 rok wspomniane rezerwy miały wartość ponad 8,1 mln zł" - podano w raporcie.

Pozytywnie na poziom zysku wpłynęły z kolei ulgi podatkowe (o łącznej wartości ok. 2,9 mln zł), czyli IP Box oraz ulga badawczo-rozwojowa (korekta za 2018 rok).

"Dzięki wspomnianym ulgom efektywna stopa podatkowa 11 bit studios w 2019 roku wyniosła 13,26 proc. w porównaniu z 21,94 proc. rok wcześniej" - dodano w raporcie.

Spółka pracuje obecnie nad trzema nowymi grami własnymi, w tym nad „Projektem 8”, które to gry trafią do sprzedaży w kolejnych latach.

"Znacznie przybliża nas to do realizacji głównego celu naszej średnioterminowej strategii, czyli premiery jednej własnej gry co 12-18 miesięcy. W przeszłości, nasze premiery dzieliły 3-4-letnie przerwy" - napisano w raporcie.

11 bit studios planuje też dalszy rozwój działalności wydawniczej, która w 2019 roku odpowiadała za 40 proc. przychodów.

Firma zamierza w bieżącym roku, podobnie jak i w zeszłym, mocno zwiększać zatrudnienie - do końca 2020 roku liczba pracowników ma wzrosnąć do 190-200 ze 135.

(PAP Biznes), #11B

kuc/ asa/

Zobacz także: 11 bit studios SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości