Mennica niższe przychody z karty miejskiej minimalizuje wyższym obrotem złota, podtrzymuje politykę dyw. (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2020, 11:01

Mennica niższe przychody z karty miejskiej minimalizuje wyższym obrotem złota, podtrzymuje politykę dyw. (wywiad)

Mennica Polska z powodu epidemii koronawirusa odczuwa spadek przychodów z karty miejskiej, ale minimalizuje negatywne skutki zwiększonym obrotem złota - poinformował PAP Biznes prezes spółki Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że dobra sytuacja finansowa Mennicy pozwala na utrzymanie polityki dywidendowej, która zakłada przeznaczenie minimum połowy zysku na jej wpłatę.

"Grupa kapitałowa Mennicy Polskiej aktualnie wydaje się być w ograniczonym zakresie narażona na wpływ epidemii koronawirusa. Jedynym obszarem, który pozostaje pod mocnym wpływem aktualnej sytuacji, jest segment płatności elektronicznych, czyli Karta miejska. Ludzie w dużej części przestali korzystać z komunikacji miejskiej, co wpłynie na wielkość przychodów" - powiedział prezes.

"W segmencie menniczym kontrakty są realizowane na bieżąco. Zwiększony obrót na rynku złota w związku z niepewną sytuacją gospodarczą minimalizuje negatywne skutki w segmencie płatności elektronicznych. Centrala firmy w większości pracuje zdalnie, ale w sposób ciągły" - dodał.

Przychody grupy w 2019 roku wyniosły 669,37 mln zł, z czego na segment menniczy przypadło 388,72 mln zł, na płatności elektroniczne 277,4 mln zł, a na deweloperkę 3,2 mln zł.

W segmencie menniczym w naszym kraju Mennica Polska w ubiegłym roku realizowała na zlecenie NBP dostawy monet obiegowych wszystkich obowiązujących nominałów. Dla tego samego klienta wyprodukowała również kilka procent więcej monet kolekcjonerskich niż rok wcześniej.

W obrocie zagranicznym sprzedaż monet obiegowych do banków stanowiła prawie 60 proc. w portfelu sprzedaży handlu zagranicznego. Mennica Polska realizowała w 2019 roku dostawy do Banku Centralnego Kolumbii oraz sfinalizowała produkcję dwóch nominałów monet dla Banku Kostaryki. Na początku ubiegłego roku wygrała również przetarg na produkcję platynowych medali dla Ministerstwa Skarbca Tajlandii. Przychód z tej transakcji to prawie 7 mln zł.

W segmencie płatności elektronicznych grupa w 2019 roku zakończyła instalację mobilnych automatów biletowych we wszystkich warszawskich tramwajach, dzięki czemu w każdym pojeździe możliwa jest płatność kartą płatniczą i smartfonem. Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z Mennicą umowę na leasing co najmniej 583 biletomatów. Zamówienie może finalnie zwiększyć się o kolejne 178 urządzeń, które trafiłyby do nowo zakupionych tramwajów.

Ponadto, w stolicy zainstalowano kolejne 30 automatów biletowych (m.in. na nowych stacjach metra). Mieszkańcy Łodzi i Warszawy zaczęli korzystać z mobilnych aplikacji do zakupu biletów.

Prezes podtrzymał politykę dywidendową Mennicy, która zakłada przeznaczenie minimum połowy zysku na jej wpłatę.

"Nasza sytuacja finansowa jest dobra, więc zakładamy, że możemy rekomendować podział części zysków zgodnie z naszą polityką dywidendową. Niemniej jednak formalna decyzja zarządu nie została jeszcze podjęta. Finalna decyzja będzie pozostawać jak zwykle w gestii walnego zgromadzenia" - powiedział.

W 2019 roku skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł blisko 1 mln zł wobec 67,4 mln zł w 2018 roku. Duży wpływ na pogorszenie wyników finansowych w ubiegłym rok miała ujemna wycena (-15,2 mln zł ) posiadanych przez Mennicę akcji spółki Enea. W 2018 roku wycena wywarła pozytywny wpływ na wynik w kwocie 8,8 mln zł.

"Obecne spadki na giełdzie mają duży wpływ na wycenę posiadanych przez nas akcji spółki Enea. Kondycja finansowa Mennicy Polskiej pozwala jednak pozostać nam zaangażowanym w akcje co najmniej do czasu odzyskania pierwotnej wartości" - powiedział Zambrzycki.

W lutym 2020 roku Mennica informowała, że jej dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Mennicy w akcje Enea wynosi 75,65 mln zł.

W latach 2019 i 2018 roku przeznaczała rocznie 51,1 mln zł na wypłatę dywidendy, co dało 1 zł na akcję.

Ewa Pogodzińska

(PAP Biznes), #MNC

epo/ osz/

Zobacz także: Mennica Polska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości