Rainbow Tours szacuje skons. zysk EBITDA w '19 na 68,9 mln zł, a zysk netto na 37,8 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 mar 2020, 18:18

Rainbow Tours szacuje skons. zysk EBITDA w '19 na 68,9 mln zł, a zysk netto na 37,8 mln zł

Rainbow Tours szacuje, że w 2019 r. wypracował 68,9 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA, 37,8 mln zł zysku netto oraz 1,76 mld zł przychodów ze sprzedaży - podała spółka w komunikacie.

Dla porównania, rok wcześniej skonsolidowane przychody Rainbow Tours wyniosły 1,6 mld zł, EBITDA 30,4 mln zł (dane przekształcone w związku z implementacją MSSF 16), a zysk netto 7,6 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, przychody ze sprzedaży Rainbow Tours w 2019 r. szacuje na 1,74 mld zł (1,6 mld zł rok wcześniej), EBITDA na 62,8 mln zł (27,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto na 37,3 mln zł (8 mln zł rok wcześniej).

Jak podano w komunikacie, zarząd spółki jest przygotowany na szereg możliwych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji wynikającej z ograniczeń w podróżowaniu oraz na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Rainbow Tours poinformował, że na dzień publikacji szacunkowych wyników nie jest możliwe ostateczne oszacowanie negatywnego wpływu pandemii, a szczegółowa informacja zostanie przedstawiona w raporcie za rok obrotowy 2019.

"W ocenie zarządu spółki dokonanej na dzień publikacji niniejszego raportu, ewentualny wpływ może zostać uwzględniony w potencjalnych odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i/lub rezerwach na oczekiwane straty w roku obrotowym 2020, a ewentualne decyzje w tym przedmiocie zostaną podjęte przez zarząd spółki po przeprowadzeniu i zakończeniu procesu dalszych analiz i ocen" - dodano.

Publikacja raportu finansowego grupy za 2019 r. planowana jest na 30 kwietnia.

(PAP Biznes), #RBW

doa/ ana/

Zobacz także: Rainbow Tours SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości