Wyrok Sądu Arbitrażowego bez wpływu na ceny gazu dla klientów, poprawi wyniki PGNiG - prezes (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 mar 2020, 19:36

Wyrok Sądu Arbitrażowego bez wpływu na ceny gazu dla klientów, poprawi wyniki PGNiG - prezes (opis)

Wydany przez Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie wyrok przyznający PGNIG 1,5 mld USD odszkodowania ze strony Gazpromu nie będzie miał wpływu na ceny gazu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych - poinformował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Polska spółka będzie domagać się jak najszybszej wypłaty odszkodowania.

"Przez cały czas nasi klienci, zarówno indywidualni, jak i firmy, płacili nam ceny rynkowe, więc cała strata z tytułu niekorzystnej umowy z Gazpromem była po naszej stronie. W tej chwili ceny, po których będziemy kupować gaz od Gazpromu, będą znacznie bliższe cenom rynkowym niż to było do tej pory. Dzięki wyrokowi przede wszystkim zyskamy jako firma. To oznacza, że będziemy mieli więcej pieniędzy na rozwój i inwestycje, dzięki temu nasza sytuacja finansowa będzie znacznie lepsza niż do tej pory" - powiedział podczas poniedziałkowej telekonferencji prasowej prezes Kwieciński.

"Efekty wyroku mają więc przede wszystkim przełożenie na wyniki finansowe PGNiG" - dodał.

Prezes Kwieciński zapowiedział, że teraz spółka będzie się starać, żeby przyznane przez sąd arbitrażowy środki jak najszybciej wpłynęły do PGNiG.

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie tzw. kontraktu jamalskiego.

Spółka wstępnie szacuje, że różnica do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG wynosi około 1,5 miliarda USD, czyli około 6,2 mld zł, za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r.

Na mocy wyroku końcowego Trybunał Arbitrażowy zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym. Zastosowanie zmienionej formuły cenowej będzie oznaczać dla PGNiG zasadniczą poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej dzięki większej spójności pomiędzy indeksacją cen wpływających na koszt pozyskania gazu z importu, a rynkową polityką cenową sprzedaży gazu.

"Ceny gazu w ramach umowy jamalskiej były i za wysokie, i nierynkowe. Cena była powiązana z ceną ropy, a teraz jest znacząco powiązana z ceną gazu na rynkach europejskich i z ceną na naszej Towarowej Giełdzie Energii. Jest to więc cena dużo bardziej rynkowa i bardziej zbliżona do tej, po jakiej gaz sprzedajemy naszym odbiorcom" - powiedział Kwieciński.

Zgodnie z zapisami kontraktu jamalskiego oraz wyrokiem końcowym, nowa cena kontraktowa ustalona przez Trybunał Arbitrażowy dotyczy dostaw gazu realizowanych od dnia 1 listopada 2014 r., tj. od daty złożenia przez PGNiG wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.

"Cena, którą wyznaczył sąd arbitrażowy dotyczy okresu od listopada 2014 do końca lutego 2020 roku. Począwszy od tego momentu będziemy płacili Gazpromowi po nowych cenach, które są wyznaczone w oparciu o ten wyrok" - powiedział prezes PGNiG.

Jerzy Kwieciński potwierdził, że PGNiG będzie w dalszym ciągu prowadził działania w celu uniezależnienia się od gazu ziemnego z kierunku wschodniego.

"Będziemy kontynuowali działania mające na celu pełną dywersyfikację dostaw gazu do naszego kraju i uniezależnienie się od gazu rosyjskiego" - powiedział.

Spór między PGNiG i Gazpromem dotyczy sposobu ustalania ceny gazu dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Obowiązująca formuła cenowa powoduje, że PGNiG płaci znacznie powyżej cen rynkowych. Dlatego w 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w kontrakcie możliwości renegocjacji ceny. Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r. polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a dopiero w lutym 2016 r. złożyła skutecznie pozew przeciwko Gazpromowi.

W czerwcu 2018 roku Trybunał Arbitrażowy wydał orzeczenie częściowe, w którym stwierdził, że zostały spełnione przesłanki uprawniające PGNiG do żądania od Gazpromu zmiany sposobu ustalania ceny.

(PAP Biznes), #PGN

pr/ ana/

Zobacz także: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości