GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji skarbowych OG0722 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 kwi 2020, 18:48

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji skarbowych OG0722

Uchwała Nr 278/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OG0722

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 i § 25 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 kwietnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe OG0722, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 lipca 2022 r., wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 25/2020 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2020 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0000112546", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 kwietnia 2020 r. asymilacji tych obligacji z notowanymi na giełdzie obligacjami OK0722, oznaczonymi kodem "PL0000112165";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OK0722".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości