Kolejny krok MedAppu w drodze na Rynek Główny GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 maj 2020, 12:02

Kolejny krok MedAppu w drodze na Rynek Główny GPW

MedApp, polska spółka technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach telemedycznych w oparciu o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość w medycynie, sprzedała posiadane udziały w spółkach zależnych MedApp Innovation Sp. z o.o. oraz Telemedica Sp. z o.o. Działania te mają na celu uporządkowanie Grupy Kapitałowej oraz usprawnienie działalności MedApp przed wejściem na Rynek Główny GPW. Sprzedane Spółki nie prowadziły bieżącej działalności operacyjnej. Ponadto Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o emisji akcji. NWZ zostało zaplanowane na 8 czerwca br.

- Intencją naszych działań jest koncentracja działalności MedApp na komercjalizowaniu naszych kluczowych rozwiązań CarnaLife System oraz CarnaLife Holo. Spółki zależne, w których udziały sprzedaliśmy, były powołane, aby uzupełniać naszą podstawową działalność. Spółki te nie prowadziły żadnej działalności operacyjnej. Ich sprzedaż pozwala nam na uproszczenie procesów związanych ze sprawozdawczością finansową, co jest jednym z elementów naszej drogi na Rynek Główny GPW – informuje Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp.

Spółka rozpoczęła przygotowania do wejścia na Rynek Główny GPW. W tym celu Spółka podpisała umowę z Kancelarią SSW - Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k., która będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu oraz obsługę prawną całego procesu.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwołał na 8 czerwca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcjonariusze będą głosować m.in. nad uchwałą dot. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji. Spółka planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji. Środki pozyskane z emisji pozwolą Spółce na dalszą komercjalizację i rozwój CarnaLife System oraz CarnaLife Holo, a także rozwój nowych projektów.

- Mimo pandemii nasza działalność dynamicznie się rozwija. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami z Polski i zagranicy oraz pracujemy nad dalszym wzbogacaniem naszych rozwiązań z obszaru telemedycyny i diagnostyki obrazowej o nowe funkcjonalności. Rozwój rynku MedTech w związku z COVID 19 spowodował duży wzrost zainteresowania oferowanymi przez naszą Spółkę rozwiązaniami. Widzimy też rosnące zainteresowanie naszą Spółką po stronie instytucji finansowych czy profesjonalnych Inwestorów. Emisja pozwoli im dołączyć do naszego akcjonariatu, a MedApp pozyska środki na kontynuację dynamicznego rozwoju – dodaje Krzysztof Mędrala.

Źródło: Spółka, #MDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości