GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki CCC S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2020, 18:12

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki CCC S.A.

Uchwała Nr 381/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CCC S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki

CCC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 29 maja 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki CCC S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 maja 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCCC0000016".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: CCC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości