GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2020, 18:12

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Uchwała Nr 379/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda:

1) 8.234 (osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje serii D,

2) 19.213 (dziewiętnaście tysięcy dwieście trzynaście) akcji serii F.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 maja 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

w dniu 27 maja 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLWRTPL00027".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Wirtualna Polska Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości