GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CCC S. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2020, 18:12

GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji spółki CCC S.

Uchwała Nr 380/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CCC S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 28 maja 2020 r. dzień ostatniego notowania 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy)

praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CCC S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCCC0000099".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: CCC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości